PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

A continuación  axúntanse a  proposta dos primeiros documentos elaborados   para   o  novo  PXOM  de  Redondela   (Plan   Xeral  de   Ordenación   Municipal).    A   empresa    adxudicataria   porá  a disposición da veciñanza as oportunas  canles para propostas e suxerencias así como para que, no caso de detectar incorreccións se comuniquen:

 

          Correo electrónico: idearedondela@redondela.es

          Portal web integrado na web municipal: www.redondela.gal

          Facebook: IdeaRedondela

          Twiter: @ideaRedondela


Presentación Informativa do proceso para a elaboración do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Redondela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os   traballos   de   redacción,    a   cargo   da   UTE   formada   por JORNETLLOPPASTOR    arquitectes,    María  Ríos  Carballeira    e Gabriel  Jubete   i   Andreu,   inícianse  o  6 de marzo de 2015 coa sinatura   do   contrato.     O   documento   que    se    presenta    a continuación  da cumprimento da lei 21/2013 do 9 de decembro, como   borrador   de   Plan,    que   xunto   có   Documento   Inicial Estratéxico,   formarán  parte da solicitude de inicio da avaliación ambiental estratéxica ordinaria. [Estrato do Limar]

A Agrupación

A Agrupación

Información

AER no Concello

Contacto

Rúa Alfonso XII nº 2 · Baixo

            Tlfo: 647 126 712

  • Facebook Classic
instagram logo.png
Twitter_icon..png

www.aeredondela.com

facebook.com/AERedondela

twitter.com/AER_Redondela

info@aeredondela.com

647 12 67 12